Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Oprava pláště věže kostela sv. Kateřiny v Libé

(2017-2018)

 
     Střecha, fasáda, okna a dveře kostela jsou opraveny, a tak dochází vyústění dlouho trvající spor s památkáři o to, jak má být naloženo s vnějším povrchem zdiva věže. Už od počátku našich snah opravit kostel se počítalo s tím, že věž bude omítnuta, stejně, jako je omítnutý zbytek stavby kostela. Dokonce jsme zprvu dostali od památkářů i schválení takového postupu. Ale po čase bylo toto schválení zastaveno a vydáno opačné stanovisko. Farnost trvala na tom, že věž se omítne, protože takový byl záměr původních stavitelů, kteří v minulosti věž nedostavěli (má přibližně jen polovinu své zamýšlené výšky a měla být zakončena cibulí), ale po jejím dostavění měla jistě být omítnuta. Její stávající neomítnutí je jen vedlejším důsledkem nedokončenosti zamýšlené stavby. Také skladba zdiva napovídá, že nebylo původním úmyslem stavitele nechat věž neomítnutou – to by zvolil pohledovou cihlu, nebo pohledový kamen, ale nikoliv smíšené zdivo. Obnažené zdivo je vystaveno povětrnostním vlivům a tak snáze podléhá zvětrávání. Na tyto naše argumenty nebyl památkovým dohledem brán zřetel a byl nám vnucen postup zachovávající stávající stav. Věž měla zůstat jako torzo neomítnutá, jen bylo dovoleno nejzvětralejší kusy cihel nahradit, vydrolené kameny doplnit, mech vydlabat a vše vyspárovat. Ani nám nebylo dovoleno zacelit otvory, které se otevírají po patrech věže v jejím plášti. Tyto otvory jsou provizorními kapsami pro umístění dřevěného lešení z doby stavby věže. Dovoleno bylo pouze ty největší díry v plášti věže poněkud zaclonit dřevěnými krytkami. Tak se umožnilo v menších otvorech hnízdit holubům a zakrytí větších otvorů zamezilo hnízdění poštolek, které jinak holuby zapuzovaly.
     Proti verdiktu památkového dohledu z Lokte nebylo žádného odvolání. Měli jsme však veliké štěstí při výběru zhotovitele. Nebýt fortelné práce firmy Raven Servis pana Jiřího Pavlíka, na trvanlivost pláště věže by se těžko dalo spolehnout, protože členitý povrch otevřeného zdiva musí z podstaty věci být náchylnější k zvětrávání, než uzavřená fasáda. Dílo však bylo odvedeno ve výtečné kvalitě, a tak navzdory nepraktickému řešení stavby může snad nějakou dobu vydržet. Dokud je dílo nové, vypadá dokonce i velmi hezky.
     Součástí oprav pláště věže bylo také obnažení její paty zasypané druhotnými navážkami a odvedení dešťové vody.
     Pravidelnou těžkostí opravy našeho kostela sv. Kateřiny jsou také obtíže při opatřování peněz na tuto opravu. V posledních letech se však můžeme spolehnout na zastupitelstvo a vedení Obce Libá, které správně pochopilo, že kostel sice patří františkolázeňské farnosti, ale ta si kostel nikam neodveze a kostel tak zůstává dominantou a vizitkou lokality, v níž stojí. Za tuto vstřícnost náleží Obci Libá dík.
 
ODKAZY
Obec Libá: http://www.obec-liba.eu/