Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Oprava jižní části středového klenebního pole lodi kostela sv. Kateřiny v Libé s ústřední freskou Apoteózy sv. Kateřiny

(2023)

 

Po letitých opravách v různých částech kostela sv. Kateřiny v Libé (střecha, krov, fasáda, věž, okna, dveře, kruchta) došlo také na opravy stropu v lodi kostela, který je vyzdoben monumentální freskou Apoteózy sv. Kateřiny v štukové kartuši (jakýsi ornamentální rámec). Tento výjev doprovázely původně také v rozích klenby umístěné další čtyři oválné štukové kartuše s freskami. Jihovýchodní kartuše už docela spadla v sedmdesátých či osmdesátých letech 20. století a její místo bylo tou dobou alespoň provizorně zaomítnuto. Jihozápadní oválná kartuše s freskou Zasnoubení sv. Kateřiny se zachovala, ale velmi poškozená. Na severu je opět jedna z kartuší skoro ztracena (chybí dvě třetiny) a druhá zachovalejší, ale velmi poškozena.

Letos jsme se soustředili na restaurování jižní části středového klenebního pole s navazujícími oblastmi a náběhem klenby. Právě tyto náběhy jsou velice špatné, protože jejich dřevěnou vnitřní konstrukci na různých místech strávila dřevokazná houba, která tam žila v obdobích před generální opravou střechy, kdy do kostela masivně zatékalo. Proto také z těchto částí nad vchodem do kostela (a také na protější severní straně) opadávaly části štuku a omítek a kostel musel mít proto omezen přístup. To se letos trochu změnilo. Vyměnily se zničené vnitřní stropní podpůrné konstrukce v místech, kde to bylo třeba a nově se částečně omítly. V takto opraveném prostoru se mohly opět rekonstruovat už opadané štukové ozdoby a římsy. Takže například mohlo nastat i dobrodružné znovuzrození asi padesát let neexistující oválné jihovýchodní štukové kartuše, což se povedlo na výbornou. Její freska se však dochovala jen v malém fragmentu a nezřetelně. Až budeme vědět (podaří-li se to nějak zjistit), co na této fresce bylo dříve vymalováno, můžeme se pokusit provést její rekonstrukci. Zatím je tento obnovený štukový rámec vyplněn jen neutrální barvou se zbytky původní fresky. Ale i to je veliký úspěch, když porovnáte fotografie z časů, kdy v těch místech stropu nebylo zhola nic. Jihozápadní kartuši s freskou se povedlo obnovit do úplné krásy a jasné čitelnosti, zobrazuje Zasnoubení sv. Kateřiny: Malý Ježíšek, sedící na klíně své Matky Panny Marie zde nasazuje sv. Kateřině zásnubní prsten za přihlížení sv. Josefa a andělů. Hlavní a velmi rozsáhlá freska Apoteózy sv. Kateřiny byla letos restaurována jen z necelé poloviny. Původně byla pokryta hustou sítí četných nahrubo maltou zapravených prasklin a různě velkých děr. Letos se v restaurované části této fresky dosáhlo její očistění, zatmelení všech děr a prasklin a jejich retuše a hlavně znovupřipevnění odfouklých ploch této stropní fresky k podkladu, takže se zabránilo těm částem v odpadnutí. Protože se z vynaložených skoro 800 tisíc Korun podařilo takto náročnou prací na hlavní stropní fresce a okolí udělat jen slabá polovina plochy, máme letos možnost porovnat sousedící části, jak vypadají, když jsou opravené v porovnání s těmi, jež na opravu zatím čekají. Když po měsících piplavé práce restaurátorů bylo sňato masivní lešení, můžeme spatřit výsledek a porovnávat. Kromě fresek a štuků se ovšem také nově natřely také ty části stropu v opravované pasáži, které jsou jednobarevné. Restaurování pod vedením Josefíny Pekárkové prováděli: Aleš Kacetl, Lucie Kališová, Martin Kovařík, Markéta Melenovská, Milena Nečásková, Samuel Schreiber a Barbora Zralá. Restaurování a rekonstrukce štukatérské umělecké výzdoby vedl a prováděl Jakub Čech.

Letos nám Ministerstvo kultury přispělo, jako obvykle, 700 tisíc Korun. Zastupitelstvo Obce Libá se tentokrát ustrnulo a podpořilo dílo záchrany a obnovy kostela sv. Kateřiny v Libé osmdesáti tisíci Korun. Je to velmi závažná pomoc, za niž jsme vděční. Konečně se snad podařilo pochopit, že kulturní hodnota kostela v Libé je pro samu Libou příliš velká na to, aby se nechal kostel ve své zpustlosti bez podpory, když se našel někdo, kdo chce kostel z jeho zchátralosti vytrhnout. Farnost v tomto zápase o zachování olbřímího kostela vždy tahala za ten kratší konec provazu a bez takové pomoci se neobejde – má-li být kostel zachován. V příštím 2024. roce budeme muset chtě nechtě zase pokračovat. A v plánu je dokončení celého středního pole stropu lodi. A jelikož jde o větší „polovinu“, bude to také dražší. V příštím roce bude na dokončení této etapy potřeba 1.225.000 Kč. Budeme žádat o dotaci opět Ministerstvo kultury, ale nově také Karlovarský kraj a pochopitelně se rovněž obrátíme s prosbou o adekvátní podporu na Obec Libou a doufáme, že se vše opět poskládá tak, aby mohla být tato etapa obnovy kostela dokončena. Takže už nejenomže nebude nikoho ohrožovat ze stropu padající štuk, ale pozvolna se přiblížíme k tomu, aby nesmírně umělecky a historicky cenná výzdoba byla zase čitelná, potěšila krásou a ukázala, že Libá není nějaký poslední okraj Vystrkova, ale je místem s velkými kulturními poklady.

 

ODKAZY
Obec Libá: http://www.obec-liba.eu/
Ministerstvo kultury ČR: https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html  

 

 
1. 2. 3. 4.
1. Jižní část středové klenby 2022 (jihovýchodní kartuše zcela chybí)
2. Jižní část středové klenby po restaurování (jihovýchodní kartuše restaurována)
3. Jihozápadní náběh klenby 2022
4. Jihozápadní náběh klenby 2023 (vzdálenější část bude opravována v další etapě)
 
5. 6. 7. 8.
5. Jihozápadní kartuše s freskou Zasnoubení sv. Kateřiny 2022
6. Jihozápadní kartuše s freskou Zasnoubení sv. Kateřiny 2023
7. Jižní cíp ústřední fresky Apoteózy sv. Kateřiny 2022
8. Jižní cíp ústřední fresky Apoteózy sv. Kateřiny 2023
 
9. 10. 11. 12.
9. Celkový pohled na část zamýšlenou ke restaurování
10. Celkový pohled na restaurovanou část
11. Ústřední freska pred restaurováním
12. Ústřední freska částečne restaurovaná (2023)
 
 
13. 14. 15. 16.
13. Detail ústřední fresky před restaurováním plný děr, ztrát a prasklin
14. Detail ústřední fresky po restaurování (2023)
15. Prostorové lešení v lodi
16. Pohled k opravovanému stropu
 
17. 18. 19. 20.
17. Odstraněno bednění jihozápadního náběhu střední klenby
18. Vytváření jihovýchodní štukové kartuše a restaurování ústřední fresky
19. Momentka z restaurování ústřední fresky
20. Retušování ústřední fresky
 
 
21. 22. 23. 24.
21. Retušování ústřední fresky, detail
22. Retušování jihozápadní fresky Zasnoubení sv. Kateřiny
23. Detail druhé fáze rekonstrukce obnovované jihovýchodní štukové kartuše
24. Detail zachované části malby v rekonstruované jihovýchodní kartuši
 
25. 26. 27. 28.
25. Restaurování štukových ozdob
26. Celkový pohled do stropu lodi s rozdíly mezi částmi restaurovanými a dosud nerestaurovanými
27. Zrestaurovaná jihozápadní freska Zasnoubení sv. Kateřiny
28. Horizontální pohled z kůru na zrestaurovanou část stropu
 
 
29. 30. 31. 32.
29. Vertikální pohled z kůru na zrestaurovanou část stropu
30. Jihovýchodní a jihozápadní kartuše z kůru
31. Zrestaurována jihozápadní freska Zasnoubení sv. Kateřiny
32. Detail zrestaurovaného jižního cípu ústřední fresky
 
33. 34. 35. 36.
33. Jihovýchodní kartuš z kůru - po mnoha desítkách let po svém pádu opět na místě
34. K opravám na příští rok: severozápadní náběh klenby ohrožený pádem
35. K opravám na příští rok: celkový pohled na severní část středního klenebního pole lodi
36. K opravám na příští rok: severozápadní kartuše s freskou se zatím neidentifikovatelným výjevem
 
 
   
37. 38.    
37. K opravám na příští rok: neúplná severovýchodní kartuše s freskou se zatím neidentifikovatelným výjevem
38. K opravám na příští rok: detail dosup neopravené části ústřední fresky - andělé odnáší sv. Kateřinu do nebe