Zpovědní zrcadlo


1 Zapomínal jsem se ráno a večer modlit? - Modlil jsem se bezmyšlenkovitě? - Zanedbával jsem vzdělávání v náboženství? - Zanedbal jsem vlastní vinou předepsaný půst.
2 Vyslovoval jsem svatá jména neuctivě? - Klel jsem? - Posmíval jsem se svatým věcem?
3 Zanedbal jsem v neděli a ve svátek vlastní vinou mši svatou? (Kolikrát?) - Přicházel jsem pozdě? - Choval jsem se v kostele neuctivě?
4 Byl jsem k rodičům nebo nadřízeným vzdorovitý a hrubý? - Neposlouchal jsem je? - Byl jsem zlý na své podřízené? - Posmíval jsem se starým a postiženým lidem?
5 Bil jsem někoho? - Nadával jsem někomu? - Hněval jsem se s někým a přál jsem mu něco zlého? - Zahubil(a) jsem nenarozené dítě úmyslným potratem? - Naváděl jsem někoho ke hří­chu? - Trápil jsem zvířata?
6 a 9 Poslouchal jsem a mluvil nemravné řeči? - Díval jsem se rád na nemravné obrázky a filmy? - Dopouštěl jsem se nemravného jednání (sám či s jinými)? Kolikrát? - Žiji v církevně platném manželství?
7 a 10 Vzal jsem jinému něco (co to bylo?) - Nechal jsem si věci vypůjčené? - Poškodil jsem lehkomyslně cizí majetek? - Chtěl jsem krást?
8 Lhal jsem? - Pomlouval jsem někoho?

Sedmero hlavních hříchů: Byl jsem pyšný? - Byl jsem závistivý? - Byl jsem zlostný a hněvivý? - Byl jsem lakomý? - Byl jsem chlípný? - Byl jsem nestřídmý v jídle a pití? - Byl jsem líný?

Máš-li ještě nějaký hřích, který zde není jmeno­ván, i ten si zapamatuj a knězi pověz!