Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Generální oprava střechy kostela sv. Kateřiny v Libé

(2006-2010)

 
     Už v roce 2003, když se naplno začal projevovat hrozivý stav střechy kostela po mnoha předchozích desetiletí omezené údržby, bylo přikročeno k havarijním opravám střešního pláště a krovu s vyhlídkou následující generální opravy. Stavební stav krovu sliboval brzkou samovolnou destrukci a pád střechy do interiéru kostela.
     Počínaje rokem 2006 byl záměr opravy tohoto kostela zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD), který je dotován prostřednictvím Ministerstva kultury ČR. Spolu s tímto donátorem pak v průběhu mnohých let přispívaly farnosti na opravu kostela v různých intervalech různé subjekty. Za mnohé je třeba zmínit Biskupství plzeňské, Obec Libá, Karlovarský kraj a řadu soukromých dárců, také z někdejších německých obyvatel Libé.
     Oprava střechy si vyžádala velmi vysoké náklady, protože nešlo jen o výměnu střešní krytiny, ale rovněž o rozsáhlou obnovu masivních krovových konstrukcí zasažených dřevokaznými organismy. Strop kostelní lodi, ač vypadá jako zděná klenba, je ve skutečnosti jen dřevěná skořepina zespodu opatřená štukem a malbami. Tato veliká skořepina je zavěšena v krovu a každý zásah do krovu musel tedy brát ohled na tyto nestandardní statické podmínky. Odlehčení krovu už dříve vedlo k pádu částí ohromné značně předsazené korunové římsy, a ta byla v navazujících fázích oprav fasády nově dostavována a provazována armaturou se zachovalými částmi.
      Technická obtížnost a především nákladnost díla donutily nás práce rozložit do několika roků.