Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Oprava v oblasti kůru kostela sv. Kateřiny v Libé

(2019-2020)

 
     Už v závěru obnovných prací roku 2018 se přikročilo k zásahům v interiéru kostela pod kůrem. Kůr je ta část kostela, kde jsou obvykle varhany - jinak se nazývá také kruchta nebo třeba empora. V kostele sv. Kateřiny je pod kůrem přízemí a dvě nadzemní podlaží. Na nejvyšším patře kůru jsou situovány, dlouhou dobu nefunkční varhany a také dvě uzavřené, do kostelní lodi prosklené, místnosti. Tyto místnosti zvané oratoře, byly používány hradními pány a měly proto dříve i přístup z hradního nádvoří. V roce 2018 se v přízemí kůru odstranily ty nejstrašněji zpuchřelé a zasolené omítky (zdaleka ne všechny, protože to nebylo památkovým dohledem povoleno), a namísto nich bylo provedeno provizorní omítnutí tzv. obětovanou omítkou. Toto provizorní omítnutí má za účel pohltit ze zdiva co nejvíce solí ve zdivu přítomných vzlínáním vody. Po čase se takto zasolené provizorní omítnutí zase sejme a nahradí se trvalým.
     Rokem 2019 počínaje se obnovné práce definitivně přesunuly do interiéru. Oblast kůru je situována v části kostela, která dlouhodobě trpěla velkým provlhnutím zdiva. Proto zhlaví trámů ukotvených ve východní zdi byla skoro všechna uhnilá a kůr tak ztrácel svou stabilitu. Takže se poškozené části dřevěné konstrukce patrového kůru povyměňovaly. Opět nemohly proběhnout výměny celých napadených trámů, ale památková péče povětšinou prosadila jejich tzv. protézování a to dokonce s částečným využitím historických technologií, kdy nebylo povoleno použití obvyklých ocelových spojovacích prvků.
     Současně proběhla oprava stropu v kostelní lodi nad kůrem. Celý strop v lodi je dřevěná konstrukce zavěšená v krovu. Z pohledové strany je tato skořepina omítnuta, štukována a opatřena malbou. Dlouhodobé zatékání v časech před generální opravou střechy způsobilo, že se právě v části stropu nad kůrem uchytila dřevokazná houba, která zvolna požírala dřevěnou konstrukci stropu, až ta se začala pozvolna bortit a ztrácet. Vznikla tak dokonce viditelná díra ve stropě nad varhanami. Už oprava střechy (2006-2010) dalším poškozením zamezila, ale škody zůstávaly až do roku 2019, kdy konečně se zasažené dřevěné konstrukce stropu snesly, byly nahrazeny, nově omítnuty a opatřeny malbou.
     Naše díky patří jako obvykle Obci Libá, která v roce 2019 přispěla darem 79tisíc Kč k základní dotaci Ministerstva kultury ČR, již jsme získali, a tak mohly práce hladce proběhnout.
     Rok 2020 bude navazovat na práce na kůru, protože těch zbývá ještě velmi mnoho. Dosud ovšem přesně nevíme, jak se na financování této náročné stavby obrazí vyvstávající ekonomická krize.